مرکز درمان ناباروری شیراز دکتر سیروس رستمی

مرکز درمان ناباروری شیراز دکتر سیروس رستمی

خانه کلینیک ناباروری

مرکز ناباروری شیراز

  • درمان های دارویی ناباروری
  • اعمال جراحی تشخیصی و درمانی زنان به روش های لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی
  • انجام کلیه درمان های کمکی تولید مثل مطابق با پیشرفته ترین متد دنیا شامل : IUI, IVF , ICSI , ZIFT , Laser Assisted Hatching , Vitrification
  • انجام کلیه درمان های کمکی در صورت عدم وجود اسپرم در مایه منی  ,TESA, TESE ,PESA , MESA
  • انجام کلیه آزمایش های کمی و کیفی مایع منی مطابق با استاندارد های جهانی
  • ارزیابی بلوغ هسته اسپرم
  • ارزیابی بلوغ اسپرم