مرکز درمان ناباروری شیراز دکتر سیروس رستمی

مرکز درمان ناباروری شیراز دکتر سیروس رستمی

خانه هزینه درمان

هزینه درمان

هزینه پکیج درمانی مرکز باروری شیراز

 

نوع عملدلارحداقل (دلار)حداکثر (دلار)
رتریوال860 $
انتقال جنین فریز شده290 $
انتقال جنین تازه 220 $
رتریوال بدون تخمک430 $
فریز جنین 100 $390 $
نمونه برداری از بیضه360 $
فریز اسپرم90 $
برگشت جنین از فریز80 $
برگشت اسپرم از فریز40 $
تلقیح داخل رحمی اسپرم IUI150 $
PRP70 $
تجزیه اسپرم15 $
شستشوی اسپرم30 $
سونوگرافی واژینال 15 $
ICSI50 $
عمل MAC DONALD220 $
هیستروسکوپی270 $500 $
لاپاروسکوپی720 $1300 $
لاپاروسکوپی +هیستروسکوپی950 $1700 $
بیوکسی اندومترویوم70 $
فریز جنین و انتقال+ICS1250 $1540 $
ICSI +انتقال جنین تازه1080 $
ICSI+انتقال جنین تازه +فریز باقیمانده جنین ها1180 $1470 $