مرکز درمان ناباروری شیراز دکتر سیروس رستمی

مرکز درمان ناباروری شیراز دکتر سیروس رستمی

خانه آزمایشگاه جنین شناسی

جنین شناسی

بیمار بعد از مراجعه به مطب و دریافت داروهای تحریک تخمدان و انجام سونوگرافی های متعدد و تعیین روز تخمک کشی به مرکز درمان ناباروری مراجعه می کند . در روز تخمک کشی بعد از عمل تخمک کشی فولیکول های بیمار توسط پزشک متخصص زنان از تخمدان های بیمار کشیده شده و توسط جنین شناس در زیر میکروسکوپ جمع آوری می شود . سپس تخمک ها از فولیکول ها جدا شده و جهت تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک به دیش های ویژه ای جابجا می شوند .

همزمان اسپرم همسر بیمار که توسط جنین شناس در بخش آندرولوژی شست و شو آماده شده نیز به دیش تزریق جابجا می شود .

تمامی تخمک های بالغ توسط جنین شناس تزریق شده و بسته به نوع انتقال بیمار به مدت 3 الی 5 روز در انکوباتورکشت داده می شود .

در صورت انتقال fresh جنین های مورد نظر به بیمار انتقال داده می شود . در غیر این صورت توسط همکاران بخش فریز ، فریز می گردد .

بایوپسی جنین : 

در بخش بایوپسی جنین بیمارانی که متقاضی انجام PGD تعیین جنسیت و یا بررسی کروموزوم های 13 – 18 – 21 و یا PGD Array  ویا PGD  مولکلار هستند مورد پذیرش قرار می گیرند . بسته به نوع PGD از روش های مختلف بایوپسی ( نمونه برداری از جنین ) استفاده می شود . لازم به ذکر است در این مرکز عمل تعیین جنسیت بایوپسی بلاستومر ( روز سوم ) و جهت PGD تالاسمی – مولکولار و Array  از بایوپسی تروفوکتودرم  ( روز پنج ) استفاده می شود .

1- چه زمان جنسیت جنین ها مشخص می شود ؟

2 روز قبل از تاریخ انتقال جنین ، روی جنین ها نمونه برداری می شود و در روز انتقال جنین بخش ژنتیک جنسیت جنین ها را تعیین کرده و جواب به بخش بایوپسی می رسد .

2- چه تعداد جنین برای تعیین جنسیت لازم است ؟

حداقل بین 8 تا 10 عدد جنین با کیفیت خوب و حالت ایده آل 15 عدد جنین خوب داشته باشید .

3 – آیا با تعداد جنین کمتر کار تعیین جنسیت انجام می شود ؟                                                                   با رضایت خود بیمار برروی تعداد کم جنین تعیین جنسیت انجام می شود . اما احتمال اینکه جنسیت مورد نظر در جنین ها باشد بسیار پایین می آید .

4 – چرا تعداد جنین های نمونه برداری شده جهت تعیین جنسیت کمتر از تعداد جنین های اولیه است؟ بسته به کیفیت جنین ها ممکن است این حالت اتفاق بیفتد . گاهی اوقات رشد تعدادی از جنین هایی که از فریز خارج می شوند متوقف شده و قابلیت نمونه برداری را ندارد .

5 – چرا تعداد جنین ها از تعداد تخمک های روز عمل کمتر است ؟

تعداد تخمک به منزله تعداد جنین نیست . تعداد جنین به کیفیت اسپرم  بستگی دارد . در روز عمل شما از تعداد تخمک ها مطلع هستید اما کیفیت تخمک ها را جنین شناس مربوطه بررسی و بر اساس قابلیت تخمک ها کار تزریق اسپرم را انجام می دهد ، و احتمال دارد تعدادی از تخمک ها نابالغ ویا کیفیت نامناسب داشته باشند .

6 – چه مدت بعد از تخمک کشی انتقال جنین انجام می شود ؟

معولا باید 2 سیکل قاعدگی بگذرد . اما بسته به نظر پزشک و وضعیت بیمار جهت آماده سازی هم   می تواند متغییر باشد .

7 – بعد از عمل تخمک کشی باید چه کار کنیم ؟

به مرکز درمان ناباروری مراجعه کرده و قرارداد جنین های فریز شده خود را ببندید و سپس بسته به انتقال جنین معمولی و یا تعیین جنسیت ، از پذیرش مربوطه جهت زمان مراجعه به مطب راهنمایی بگیرید .

8 – چرا همه جنین های پسر را فریز. نمی کنید ؟

در روز انتقال جنین در صورت داشتن کیفیت مناسب ، جنین ها منتقل و یا فریز می شوند .

9 – چه مدت بعد از تخمک کشی می توانیم از تعداد جنین هایخود باخبر شویم ؟

3 روز بعد از عمل تخمک کشی از بخش جنین شناسی پیگیری کنید .

10 – شانس موفقیت بارداری در این مرکز چقدر است ؟

براساس آمارهای به دست آمده شانس موفقیت بین 30 تا 35 درصد می باشد .